Lí do Hà của Lan Phương được yêu thích ở phim “Gia đình mình vui bất thình lình”

Từ một nhân vật bị ghét nhất phim, ở chặng cuối “Gia đình mình vui bất thình lình”, Hà của Lan Phương bất ngờ nhận được sự yêu mến bởi tính cách nhân vật có sự chuyển biến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *