Hà Nội sắp có đường nối Nguyễn Xiển, Xa La với Kim Giang

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đỏ tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển – Xa La với đường Kim Giang dài 1,4km.

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6287 về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển – Xa La với đường Kim Giang, tỷ lệ 1/500.

Hà Nội sắp có đường nối đi Nguyễn Xiển, Xa La với Kim Giang - Ảnh 1.

Điểm đầu tuyến đường giao với đường Nguyễn Xiển – Xa La; điểm cuối giao với đường Kim Giang. Chiều dài tuyến khoảng 1,4km. Quy mô mặt cắt ngang điển hình 30m.

Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường đã được xác định tọa độ, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế xác định tại bản vẽ, đảm bảo khớp nối với các chỉ giới đường đỏ đã cung cấp trong khu vực.

Các nút giao trên tuyến đường theo quy hoạch xác định là giao bằng. Chỉ giới đường đỏ tại khu vực nút giao và các tuyến đường ngang sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình tại khu vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND Thành phố giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

UBND huyện Thanh Trì, UBND các xã Thanh Liệt và Tân Triều chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt; kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *